Τελική συναρμολόγηση

Η τελική συναρμολόγηση είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα μίας εξαιρετικής δουλειάς.

Είναι το σημείο που κάνει τη διαφορά από το «καλό» στο «τέλειο».

Πλέον έρχεται η στιγμή που όλα τα εξαρτήματα φινιρισμένα και γυαλισμένα, έρχονται να συνθέσουν το τελικό έργο.

Η προσοχή στη συναρμολόγηση υφίσταται να είναι η προτεραιότητά μας.